NAZORG EN COMPLICATIES

Over dit project

Nazorg na een wortelkanaalbehandeling

In de meeste gevallen wordt u verdoofd bij een wortelkanaalbehandeling. Deze werkt een paar uren. U kunt ongeveer 2-3 uren na de behandeling een pijnstiller innemen. Wij adviseren paracetamol of ibuprofen.

In de meeste gevallen is de pijn die u voor de behandeling had weg. Ongeveer 40% van de gevallen kan nog lichte pijn ervaren na de behandeling. Deze pijn of discomfort hoort elke dag af te nemen en na 4 dagen weg te zijn.
Indien de pijn juist verergerd en er een zwelling ontstaat of de bestaande zwelling groter wordt, dient u contact met ons op te nemen. Dit kan gebeuren bij een grote ontsteking van de tanden of kiezen waarbij het reinigen tijdens de behandeling niet voldoende was of de bacteriën zich weer zijn gaan vermenigvuldigen.

Er zijn ook complicaties bij het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling. Hoe complexer de anatomie van de tand of kies is, hoe groter de kans op complicaties. Zo kan het zijn dat door vernauwde kanalen een vijl in het kanaal afbreekt of de tandarts een perforatie in de wortel maakt. Deze kans horen wij met u te bespreken. Bij Viadent Tandartsen proberen wij zo voorzichtig mogelijk te werk te gaan. Indien wij de kans groot achten dat er een complicatie kan optreden, kiezen wij ervoor u door te sturen naar een specialist voor wortelkanaalbehandelingen (endodontoloog).

Nazorg na het uittrekken (extractie) van een tand of kies

Indien u een tand of kies heeft laten uittrekken is het belangrijk de nazorg op te volgen die de tandarts met u heeft besproken. Belangrijkste daarvan is:
1 uur na de ingreep goed op het gaasje te bijten
Eerste 24 uur niet de mond te spoelen, zo spuugt u de bloedstolling van de wond eruit
Na 24 uur de wond zachtjes te poetsen en schoon te houden, eventueel heeft u daarvoor een spuit meegekregen
Indien nodig pijnstilling te gebruiken

Indien u een de tand of kies chirurgisch is verwijderd kunnen de dagen of weken daarna de volgende symptomen optreden:
Napijn
Een nabloeding
Een pijnlijke wond met een verstoorde wondgenezing (alveolitis)
Zwelling en/of beurse plekken, in uitzonderlijke situaties ook een abces.
Beperking van de mondopening (trismus)
(Tijdelijk) verdoofde lip/kin of tong door beschadiging aan de zenuw
Deze complicaties komen gelukkig niet vaak voor.